תקנון האתר

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים,
אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

תנאי שימוש באתר המועצה המקומית מזכרת בתיה

כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות למועצה מקומית מזכרת בתיה בלבד.
אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המצוי בידי המועצה ו/או למידע הנמסר על ידה,
ואין בו כדי להטיל על המועצה המקומית מזכרת בתיה ו/או על כל תאגיד מוניציפאלי ו/או על כל גוף אחר הקשור למועצה המקומית מזכרת בתיה חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו. המועצה המקומית מזכרת בתיה ו/או תאגידים מוניציפאליים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים למועצה המקומית מזכרת בתיה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע ( הוראת הדין, ההסכם, מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב), כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי המועצה ו/או בתיקים המצויים במשרדי המועצה המקומית מזכרת בתיה ו/או אצל הגופים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין המידע המופיע באתר אינטרנט זה לבין המידע המצוי בידי המועצה ו/או שנמסר על ידה, יגבר האמור במסמכי המועצה ו/או ברישומיה.
אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי המועצה המקומית מזכרת בתיה, אלא בידי גורמים אחרים.
קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין למועצה המקומית מזכרת בתיה כל שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם.
אין בהכללת קישורים אלה באתר המועצה המקומית מזכרת בתיה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.


חיפוש
קישורים חשובים


לוח ארועים
« 2017  
« מאי  
אבגדהוש
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

לכל הארועים