ראובן פינסקי, מנהל אגף מורשת לאומית במשרד ראש הממשלה, נענה לבקשת ראש המועצה מר מאיר דהן והקציב 2,000,000 ש"ח לחיזוק ושיפוץ בית הכנסת הגדול, סמלה של המושבה שלנו.
עלות העבודות המוערכת היא כ-4 מליון ש"ח. 
נמשכם המאמצים לגייס את יתרת הסכום הנדרש ובמקביל מתחילים בהליכי מכרז לבחירת הקבלן שיבצע את העבודה.