בישיבת המועצה שהתקיימה השבוע ב-10.9 עמדו על סדר היום 14 סעיפים. כל הסעיפים אושרו פה אחד והישיבה נמשכה כחצי שעה. בין היתר נידונו מימון ציוד חירום ליחידת החילוץ סע"ר, , תכנון סובה להורדת תלמידים לאשכול דנים, פתיחת חשבונות בנק לגנים חדשים שנפתחו, מימון מבנה לביה"ס החדש בבר לב, הנגשה אקוסטית עבור התאמת כתות לתלמיד לקויי שמיעה, סימון כבישים והתקני בטיחות, אושרו מספר פרוטוקולים ועוד.

בסיום הישיבה הרימו חברי המועצה כוס לקראת השנה החדשה וקיבלו שי לחג