מטרתה של תכנית 453-0372938 שפורסמה לאחרונה להתנגדויות : הרחבת מגוון השימושים המותרים במגרשים המיועדים למבני ציבור בשכונות בר לב ונאות הראשונים.

במסגרת תכניות אלה נקבע שימוש מוגדר וקבוע מראש לכל אחד מהמגרשים לבנייני ציבור, ללא גמישות למועצה המקומית או לוועדה המרחבית לתכנון ובניה להמרת השימוש שנקבע בתב"ע לשימוש ציבורי אחר. לשם המחשה – מגרש 325 בתכנית של שכונת בר לב יועד ל"עירייה", והיות ולמועצה אין כוונה להקים בניין מועצה במגרש זה, המצב המתקבל הוא שלא ניתן לעשות בו שום שימוש אחר לטובת הציבור ללא הליך של תב"ע בסמכות ועדה מחוזית. בדומה לכך, היות ומגרש 303 שיועד בשכונת נאות ראשונים ל"בית ספר" -  אין למועצה אפשרות להקים בו גני ילדים, גם כאשר זהו הצורך האמיתי בעת הזו, ללא הליך של שינוי תב"ע וועדה המחוזית.

מצב זה הוכר בידי מנהל התכנון הארצי כמצב בלתי תקין, ובהתאם יצאה הנחיית מנהל התכנון כיום, שלא לקבוע ייעודים מוגדרים וקבועים מראש במגרשים לבנייני ציבור, אלא לקבוע שורת שימושים מותרים תוך השארת מרווח גמישות שתאפשר למועצה המקומית להתאים את השימוש שיבנה בסופו של דבר לצרכי הציבור. כך אכן קורה בתוכניות המוגשות בשנים האחרונות, אלא שבשתי התכניות הללו לא נעשו הדברים בהתאם למגמה זו, ומטרתה העיקרית של התכנית היא להביא עניין זה על תיקונו.  בנייני ציבור, לעניין זה, הם למשל בתי כנסת, גני ילדים, מועדוני נוער, מקוואות, בתי ספר ועוד.כמו כן מאפשרת התכנית החדשה לבנות בנייני ציבור על קו אפס, על מנת לחסוך בשטח  ולאפשר יצירת רחבות וחצרות פנימיות גדולות יותר למבני הציבור.