* נקדחו הכלונסאות שעליהם ייבנו 1450 מ"ר נוספים לביה"ס נבון בשכונת בר לב.
* מעמיקים ומרחיבים את נחל השלושה שזורם ממזרח ויהפוך לפארק אקולוגי שיתחבר לאגם ולנחל עקרון.
* מגדרים את האתר עליו ייבנו 3 גני ילדים חדשים בשכונת בר לב.
* ממשיכים במרץ בעבודות להקמת תחנת הרכבת.
* מקימים את מחנה ההתארגנות לפיתוח איזור התעסוקה.
* מכשירים את השטח עליו ייבנו 36 יח"ד (מתחם מפעל סקופ לשעבר)
* ממערב לרחוב הכנסת אורחים החל פיתוח לבניית שכונת מגורים קטנה

הנה תמונות מהקורה בשטח:

   
   
   מתארגנים

 במתחם הרכבת

 

מחנה ההתארגנות לקראת פתוח אזור התעסוקה

 

 קודחים כלונסאות  

 קודחים כלונסאות בבית ספר בר לב

 

 
 הסדרת נחל השלושה שישתלב עם האגם  חיבור ערוץ נחל השלושה לנחל עקרון במפגש החדש

 הסדרת נחל השלושה שישתלב עם האגם

 

 חיבור ערוץ נחל השלושה לנחל עקרון במפגש החדש