העבודות לשדרוג הגנים הציבוריים בשכונות הוותיקות ברחוב הגפן וברחוב הזית הסתיימו בימים אלה
בגן הגפן הוחלף מצע החול במתחם המתקנים במצע של דשא-סינטטי, הותקנה הצללה, נוספו 5 מתקני-כושר חדישים וכן ספסלים לרווחת המשתמשים.
בגן ברחוב הזית הוחלפו כל המתקנים הישנים בחדשים. גם כאן הוחלף מצע החול לדשא סינטטי, הותקנה הצללה ,גידור וספסלים לרווחת המשתמשים.
עלות הפרויקט כ-390 אש"ח והוא ממומן כחלק מתקציב פיתוח של משרד הפנים.
פעילות זו נעשית בהמשך לעבודות חידוש ושדרוג גנים ציבוריים בשכונות הוותיקות, שבוצע השנה גם בגן-פרנלדס, הגן- הציבורי ברחוב הסיגלית ובגן-יואב בשד' אליהו.
בואו לשחק.....