בישיבת המועצה האחרונה אושרה בקשת מנהל אגף שפ"ע לרכישת 30 מתקנים של שקיות לאיסוף צואת כלבים. המתקנים יפוזרו בישוב במקומות רלוונטיים ויקלו על בעלי הכלבים לנהוג כיאות ולאסוף את צרכי הכלבים מהסביבה הציבורית.
 כמו כן אושרה רכישת 5 לוחות מודעות חדשים לשכונת בר לב, ושיפוץ 15 לוחות מודעות קיימים.
2 פחים מוטמנים יוחלפו ו-12 פחים מוטמנים נוספים ישופצו. פרויייקט הדבקת תמונות על ארונות סעף יורחב גם הוא.

 

מבעלי הכלבים אנו מבקשים להשתמש במתקנים שיפוזרו בקרוב ברחבי המושבה לאיסוף גללי הכלבים ולמנוע אי נעימות משאר הולכי הרגל

כלב חמוד