עדכון עבודות הפיתוח ברחובות הפנימיים בשכונת בר-לב: השבוע החלו באופן רשמי עבודות הפיתוח בשישה רחובות פנימיים בשכונת בר-לב.
הרחובות המיועדים לפתוח בשלב זה כוללים את הרחובות הבאים:
הדסה שווילי, נחמה נאמן, חיה אשבל, רינה אלול, רחל בנודיז, חסיה המילדת

 אנחנו בשלב של סיום הנחת קולטני ניקוז ברחובות הנ"ל בשכונת בר לב.
בשבוע הבא יונחו אבני שפה ולאחר מכן נתחיל בעבודות ריצוף.
העבודות צפויות להסתיים, אם מזג האויר יאפשר זאת, בתוך חודשים בודדים.

התושבים מתבקשים להתאזר בסבלנות, לשתף פעולה עם הוראות מחלקת ההנדסה בעניין חניית כלי רכב, הסדרי כניסה ויציאה מהבית ועוד.
מתוך ששת הרחובות חמישה יפותחו כרחובות "הולנדיים" ורחוב הדסה שווילי כציר ראשי עם מדרכות משני צידיו. בעלי המגרשים שטרם החלו בבניה יחוייבו לנקות את מגרשיהם ולגדרם באיסכורית.

ניקוז מותקן בבר לב  בר לב