תקציב 2018 אושר במליאת המועצה ביום שני 26/12 .

מנהלי המחלקות ומחזיקי התיקים הציגו את ביצועי שנת 2017, את עקרונות תקציב 2018 ואת עיקרי תכנית העבודה והיעדים לשנת 2018. 

ראש המועצה מאיר דהן: "אני רוצה לשבח את מנהלי המחלקות במועצה על בצוע נוסף של תהליך בניית תקציב מקצועי.
בצועי תכנית עבודה ועמידה ביעדים של שנת   2017 מרשימים וגם על זה אני מבקש לברך את כולם"

ההתכנסות בצובה נועדה לאפשר התמקדות בסעיפי התקציב השונים. זהו אחד התהליכים החשובים ביותר בשנת העבודה ולכן חשוב שהוא יעשה בצורה ממוקדת ומרוכזת.  חברי ועדת הנהלת המועצה ומנהלי המחלקות נכנסו לעומק נבכי ונתוני ביצועי 2017, ניתחו סעיפי תקציב והגדירו יעדים לשנת התקציב הבאה.

הבשורה הטובה- ירידה משמעותית בגירעון המצטבר ועמידה ביעדים.
רצוף בזה פרוטוקול הישיבה וכן ניתן להאזין לישיבה עצמה  באתר המועצה.