היום, יום חמישי נערך טקס חלוקת מלגות לסטודנטים בני המושבה. מפעל חלוקת המלגות במושבה נקרא על שמו של פרופסור אבי ללאזר שנפטר לפני שנתיים והיה איש ציבור, מחנךומתנדב שבין היתר ריכז את מפעל המלגות במשך שנים ארוכות. 
המלגות חולקו בהתאם להחלטת ועדה ציבורית בראשותה של ד"ר מזל דהן וחברים בה אנשים ממחלקת החינוך וממחלקת שרותים חברתים.  חלוקת המלגות נעשית ע"פ קריטריונים ותקנון שנקבע מראש.
סה"כ חולקו מלגות בסך 20,000 ש"ח ל-13 סטודנטים.

במהלך הטקס אחל ראש המועצה לסטודנטים הצלחה וקרא להם להתנדב במושבה ולסייע לילדים המתקשים בלימודים.