י"ד אלול תרצ"ב 1853 -  25.8.1934  קבור בהר הזיתים. חבר בקבוצת "השבעה" מקרב קבוצת המייסדים היה הראשון ששימש כראש ועד המושבה