מופע מגמת המוסיקה של תיכון רבין שלנו ,הרבה כשרון והרבה מחיאות כפיים.