בעקבות אישור שר הפנים, הודיע ראש המועצה מאיר דהן כי יביא לישיבת הנהלת המועצה הבאה הצעה לאישור מתן הנחה בארנונה לכל משרתי ומשרתות המילואים הפעילים מהמושבה. ניתן לעשות זאת רק לאחר פרסום התקנה ברשומות  ע"י משרד הפנים. ההנחחה תינתן רטרואקטיבית מינואר.
לא מספיק לדבר על חשיבות ערכי הציונות, אהבת הארץ וההתנדבות..צריך גם לעשות מעשה.