מליאת המועצה החליטה י רפי אלול כעומד בראש הועדה הציבורית לבחירת יקיר במושבה לשנת 2018. עוד יישבו בועדה:
פרופסור דוד לוי, מנהלת מחלקת חינוך רותי כוכבי, מנהלת מחלקת שרותים חברתיים גיה בר קופל. רכזת הועדה - כרמלה ארקין.
ניתן לשלוח המלצות לקבלת התואר למייל

m-lishka@mbatya.org.il

רפי אלול -

 

 

:להלן הנוהל לבחירת יקיר המושבה :