לאחר 10 שנים בן נאבקה המועצה להסדרת הצומת המסוכן, הותקן השבוע הרמזור. עם השלמת הליכי חיבור החשמל, לפני סוך החודש, הוא יחל לפעול...