במעונות היום במפגשים (חמניה, קרי צפרתי ואגדת גן)נותרו מס' מקומות - הקדימו להירשם.