שכונת המגורים החדשה, "בר לב", הוקמה מדרום לשכונות רבין ונאות הראשונים. מצפון לשכונה עובר נחל עקרון ומדרומה נחל השלושה וכביש מס' 411.
השכונה מונה כ 1600- יחידות דיור המתפלגות למגוון סוגי דיור שונים:
יחידות צמודות קרקע, בתים דו-משפחתיים, מקבצים של שלוש וארבע יחידות למגרש, מבנים טוריים ויחידות דיור בבנייה רוויה של שלוש קומות + עליית גג.
בשכונה מתוכננים כבישים, מדרכות, רחובות משולבים, שטחים מגוננים ושבילים לאופניים ולהולכי רגל החוצים את השכונה לאורכה ולרוחבה.
המטרה היא ליצור חיבור בין המתחמים השונים בשכונה לקריית החינוך ולמבני הציבור ולאפשר מעבר נוח ובטוח לילדי השכונה בדרכים.
בשכונה עוברים שני נחלים המהווים שטחים ציבוריים פתוחים, כאשר לאורכם מתוכננים שבילים להולכי רגל ולאופניים.
כמו כן מתוכננים בשכונה שטחים למבני ציבור, שטחים ירוקים וגינות, לרווחת התושבים.
מלבד חשיבות עיצובם של המבנים האינדיבידואלים בשכונה, קיימת חשיבות רבה לתכנון הכולל של שכונת המגורים.
תכנית הבינוי לפיתוח קובעת קריטריונים, עקרונות ופרטים לעיצוב השכונה על כל מרכיביה, במטרה לתכנן שכונה איכותית מגוונת וירוקה ובעלת שפה אדריכלית אחידה.