המועצה מפרסמת מעת לעת מכרזים פומביים בנושאים שונים, לצורך קבלת הצעות מחיר. מסמכי המכרזים, הכוללים טפסי הצעות, טיוטת ההסכם המוצע ופרטים נוספים ניתנים לרכישה ביחידת הגביה של המועצה (יסמין 1) בשעות העבודה הרגילות. התשלום עבור מסמכי המכרז אינו מוחזר.
לפרטים בנושא מכרזי משאבי אנוש ניתן ליצור קשר בטלפון 08-9371105.

 

# שם מסמך צפייה/הורדה
466787 קול קורא להציע הצעות לשירותי ייעוץ שוטף בתחום הדרכה לשימור וקידום פעילות המחזור והפחתת הפסולת
469156 מכרז לביצוע עבודות אחזקה, שיפוץ , עבודות פיתוח והנחת תשתיות מוניציפאליות