החלטות ועדות התקשרות
בהתאם לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות ולהנחיות בנושא, יפורסמו החלטות הוועדות באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
ניתן גם לצפות בהתקשרויות המועצה המקומית מזכרת בתיה באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ באתר החברה:
 
 

 

 

 

פרסום מכרזים
המועצה מפרסמת מעת לעת מכרזים פומביים בנושאים שונים, לצורך קבלת הצעות מחיר. מסמכי המכרזים, הכוללים טפסי הצעות, טיוטת ההסכם המוצע ופרטים נוספים ניתנים לרכישה במדור הגביה של המועצה (יסמין 1) בשעות העבודה הרגילות. התשלום עבור מסמכי המכרז אינו מוחזר.
לפרטים בנושא מכרזי משאבי אנוש ניתן ליצור קשר בטלפון 08-9371105.
 
פתיחת מכרזים:    מכרז ___ ביום ___ בשעה  ________  במזכירות המועצה, רח' שד' אליהו 4 מזכרת בתיה.

 

 

 

 

# שם מסמך צפייה/הורדה
05-2018 תשריט מגרש 98 ב - עדכון למכרז
05-2018 5/2018 - למכירת קרקע מחצית מגרש 98 בשכונת בר לב
05-2018 הודעת הבהרה 5 - לפרסום מכרז 98 ב