קבלת שירות/מידע דרך ערוץ זה מחייבת שימוש בתוכנת Acrobat Reader, אותה ניתן להוריד חינם על ידי לחיצה על קישור זה.
אם קובץ לא נפתח מתוך הדפדפן יש לשמור אותו על הדיסק הקשיח ורק אח"כ לפתוח אותו.
כדי לשמור את הקובץ יש ללחוץ על הלחצן הימני בעכבר, כשהסמן ממוקם על הקובץ, ולבחור את הפקודה: Save Target As.
 

 

 

 

 

הנדסה - Engineering Department

# שם מסמך צפייה/הורדה
647 הנ4-נוהל המלצה לוועדת זמורה למתן היתר בניה
646 הנ30-הנחיות לביצוע מתקן פחי אשפה
645 הנ25-כתב הצהרה והתחייבות
644 הנ24-הנחיות למגישי בקשה להיתר בניה
643 הנ23-הנחיות למתן טופס 4
642 הנ22-כתב הצהרה והתחייבות לשמירה על רכוש ציבורי
641 הנ21-בקשה לקבלת נתונים הנדסיים לתכנון
640 הנ20-טופס בדיקת תוכניות הגשה
639 הנ19-בקשה לחידוש החלטה/היתר מזמורה
638 כס14-נתוני בניה לנכס חדש
1665 הנ13-המלצה למתן תעודת גמר לבניה חדשה
1666 הנ50-המלצה למתן תעודת גמר לתוספת בניה
1667 הנ51-המלצה למתן טופס 4

התנדבות - Volunteering

# שם מסמך צפייה/הורדה
648 טופס הצטרפות למערך המתנדבים בחירום

שימוש במבני חינוך - Using educational buildings

# שם מסמך צפייה/הורדה
624 חי12-טופס בקשה לשימוש מתמשך עד חודש ימים במבני בתי ספר וגנ"י
625 חי11-טופס בקשה לשימוש חד פעמי במבני בתי ספר

מחלקת כספים - Finance Department

# שם מסמך צפייה/הורדה
612 כס51-השגה על מדידת נכס ובקשה למדידה חוזרת
613 כס18-נתוני בניה-תוספת בניה
611 כס14-נתוני בניה לנכס חדש
609 הרשאה לחיוב חשבון - בנק - טופס אינטרנטי במסגרת "עיר חכמה" בממשל זמין
603 כס9-טופס בקשה להנחה בארנונה
610 הרשאה לחיוב חשבון - כרטיס אשראי - טופס אינטרנטי במסגרת "עיר חכמה" בממשל זמין
608 בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק - טופס אינטרנטי במסגרת "עיר חכמה" בממשל זמין
607 בקשה להחזר תשלום יתר - טופס אינטרנטי במסגרת "עיר חכמה" בממשל זמין
606 בקשה להנחה בארנונה-אזרח ותיק - טופס אינטרנטי במסגרת "עיר חכמה" בממשל זמין
605 כס6-בקשת הנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה - טופס אינטרנטי במסגרת "עיר חכמה" בממשל זמין
604 הודעה על החלפת משתמש בנכס - טופס אינטרנטי במסגרת "עיר חכמה" בממשל זמין

רישוי עסקים - Business Registration

# שם מסמך צפייה/הורדה
619 נוהל רישוי עסקים
618 טופס בקשה לרישוי קייטנה
617 טופס בקשה לרישוי עסק

חינוך - Education

# שם מסמך צפייה/הורדה
621 פוליסת ביטוח תאונות תלמידים
620 הגשת בקשת מועמדות למלגת סטודנטים

שפ"ע-פיקוח, איכות הסביבה, וטרינריה - Veterinary, Environmental Issues, Municipal inspection

# שם מסמך צפייה/הורדה
637 טופס רישום כלב חדש
636 טופס העברת בעלות על כלב
635 נוהל אחזקת בעלי חיים
634 נוהל טיפול במפגעי תברואה בנכסים פרטיים
633 נוהל טיפול בפסולת בנין
632 נוהל טיפול בצמחיה פולשת
631 נוהל פרסום מודעה על מתקן פרסום עירוני
630 נוהל פרסום על מתקן פרסום חוצות
629 נוהל התקנת שלט פרסום
628 נוהל טיפול בגרוטאות רכב
627 נוהל אכיפת חניה
626 טופס מעקב על מטרד ריח

רכש ומכרזים - Purchasing and Storage

# שם מסמך צפייה/הורדה
616 רכ26-טופס בקשה להתקבל כספק/קבלן שותפות/אגודה שיתופית
615 רכ25-טופס בקשה להתקבל כספק/קבלן חברה
614 רכ24-טופס בקשה להתקבל כספק/קבלן יחיד

מבקר המועצה - Council Comptroller

# שם מסמך צפייה/הורדה
595 מב1-טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

מינהל כללי - Administration

# שם מסמך צפייה/הורדה
602 נוהל קשרי ערים תאומות
602 נוהל איסורים בנושא קבלת פרסים, מתנות וטובות הנאה ע"י עובד המועצה
602 נוהל נסיעות לחו"ל
601 נוהל לקביעת שמות
600 נוהל שימוש במגרש הכדורגל
599 טופס בקשה לשימוש חד פעמי במבני המועצה
598 נוהל בקשה לשימוש חד פעמי במבני המועצה
597 טופס בקשה לשימוש חד פעמי במתקנים פתוחים (גנים ציבוריים)
596 נוהל בקשה לשימוש חד פעמי במתקנים פתוחים (גנים ציבוריים)
591 בקשה למידע בתשלום