מאיר דהן

2003 - היום

רפי סויסה

1993-2003
1969-1985

רפי אלול

1985-1993

עמנואל הלזנר ז"ל

1962-1969

חיים לוי ז"ל

1956-1962

משה לוין ז"ל

1952-1956