מיקום המושבה

מרכז הארץ, במרחק 5 ק"מ דרומית מזרחית לרחובות. 25 ק"מ מתל אביב ו- 30 ק"מ מירושלים. 

 

שטח: 7,400דונם.

הקמה: 7 בנובמבר 1883, ז' חשון תרמ"ד

שנת קבלת מעמד מוניציפאלי : 1952

מחוז: מרכז     מרחב תכנון ובניה: זמורה

 

 

נתונים נוספים

אשכול חברתי-כלכלי : 8 מתוך 10

מספר נפשות ממוצע למשק בית:  3.7

אחוז בעלי תעודה אקדמאית בגילאי 25-54:  49.5 

צפיפות אוכלוסין לקמ"ר: 1193

סה"כ משקי בית: 3200

 

סה"כ משקי בית המחוברים לאינטרנט: 91.9% 

                                                                                                             

 

תאריך            מספר  תושבים

דצמבר 48       407

דצמבר 61       452

דצמבר 72       1000

דצמבר 83       2147

דצמבר 95       4319

דצמבר 99       6700

דצמבר 02       7461

דצמבר 04       8041

דצמבר 06       9069

דצמבר 07       9583

דצמבר 09       10698

דצמבר 11       11347

דצמבר 13       12460

דצמבר 14       13250

   

       

       

התפלגות גיל האוכלוסיה במושבה נכון לתאריך 12-2014

 

טווח גיל          מספר הנפשות

0-5                   1440

6-12                 1910

13-17               1210

18-21               800

22-40               2990

41-60               3450

מעל 60             1450

   

 

 

משתנים גאופיזיים:   

טמפ' ממוצעת חורף               13 מעלות צלסיוס

טמפ' ממוצעת קיץ                 27 מעלות צלסיוס

כמות משקעים ממוצעת          550 מ"מ

גובה מינימום                        52.6 מ'

גובה מכסימום                      74.7 מ'

 

הקש/י כאן לנתונים ממפקד האוכלוסין 2008   הקש/י כאן לפרופיל הרשות המקומית לשנת 2008

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה