'יוסי חג'ג

תפקיד: מנהל המחלקהאודות המחלקה

/assets/images/units/mivne-shefa.jpg
 
 
מזכירת המחלקה
 
חיה כהן
 
 
רכזת א"ס ושילוט
שרונה לזרוס
08-9371121
08-9371124
e-sviva@mbatya.org.il

וטרינר ישובי
ד"ר יעקב איבגי 
08-9371122
08-9371124
vetrinar@mbatya.org.il

רישוי עסקים ורכז ווטרינריה
יוני טל
08-9371125
08-9371128
rasakim@mbatya.org.il
 
 

מחלקת שפ"ע רואה באיכות השירות לתושב את ליבת יעודה של המחלקה. מקצועיות, מצוינות, יעילות, שקיפות, יוזמה וחדשנות מהווים ערכים מרכזיים ביעדי המחלקה והמנחים את פעילותה בשנים הקרובות.

יעוד

מחלקת שפע במועצה המקומית מזכרת בתיה, פועלת להבטיח את איכות החיים של התושבים, מתוך ראיה כללית ופרטנית של צרכי הציבור. המחלקה רואה את יעודה במתן שירות איכותי ושמירה על איכות -חיים וסדר-ציבורי לתושבי הישוב והבאים בשעריו ובמימוש המדיניות של המועצה והעומד בראשה לשירות איכותי, מקצועי, יעיל ומיידי הערוך למתן מענה ושירותים לתושבים במצבי שגרה וחירום.

המחלקה מטפלת במניעת מפגעים וטיפול בהם. אחזקה שוטפת של רחובות המושבה, טיפול בחזותה של המושבה, שמירה על סביבה נקיה ומטופחת, פינוי אשפה, פיקוח וטרינרי ותברואי, רישוי עסקים, שמירה על בריאות הציבור ואיכות הסביבה, מתקני מחזור והדברה.