כניסה לאתר הרישום לגני הילדים וכיתה א' –לחצו כאן

כניסה לאתר הרישום לצהרוני מפגשים גני ילדים ובית ספר – לחצו כאן

# שם מסמך צפייה/הורדה
379308 יפוי כח – הרשאה לרישום
379343 כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים
380784 בקשה לאישור לימודי חוץ
380786 בקשה לביטול רישום
328935 בקשת הדלגה לכתה א'
379304 תצהיר מגורים במזכרת בתיה
379295 טופס בקשת העברה - בית ספר
375936 טופס בקשת העברה - גני ילדים