כיכר זהירות בדרכים.

בצומת הרחובות הגורן-דב שמיר-שחם

בכיכר העתקי אופניים משוחזרים פרי יצירתו של חיקה אחיטוב ברנשטין ז"ל