בצומת הרובות רוטשילד-מוהליבר-שד' אליהו

בחזית בית הכנסת הגדול.

ע"ש זרחי מלר.

בכיכר כלים חקלאיים ייחודיים, תרומת משפחת זרחי ומשפ' ברנשטיין.