"וייטע אשל, בבאר שבע" (בראשית כא, ל"ג).

עץ ירוק-עד הגדל במדבר ובאזורים מלוחים, ענפיו גמישים וצמיחתו מהירה. עץ גבוה, בעל נוף רחב ומֵצל, ירוק תמיד, הפורח בסוף הקיץ.

אשל הפרקים גדל בעיקר בצפון הנגב, כעץ בעל גזע אחד, או כשיח. הוא גדל בערוצי ואדיות גדולים וחוליים או בעמקים מדבריים שיש בהם מי תהום ועליהם חולות נודדים. בנגב גדלים גם מינים אחרים כאשל היאור ואשל מרובע. עלי העץ זעירים, עשויים כנדנים והענפים פרוקים וחסרי עלים, ירוקים ומטמיעים.

עץ אשל