"אשים בערבה, ברוש תדהר ותאשור יחדו" (ישעיהו מא, י"ט).

עץ מחט ירוק עד בעל קורה ראשית זקופה. ברושי בר מצויים עדיין בעבר הירדן, בתורכיה ובאיי הים התיכון. כל הברושים ממערב לירדן נטועים בידי אדם. העלים קשקשים, קטנים והפרחים חד מיניים. הפרחים האבקניים נישאים בשיבולים קטנות. הפרי- אצטרובל כדורי. הטיפוס המקורי הוא כנראה ברוש אופקי שענפיו פרושים לצדדים. הברוש הצריפי פותח בידי אדם. ענפיו מהודקים לגזע הישר וצורתו דומה לנר ומכאן שימושו הרב בבתי קברות.

עץ ברוש