עץ נשיר שיכול להגיע לגבהים של 15 מטרים ולגיל מופלג של מאות שנים. קוטר הגזע עשוי להגיע למטר או שניים. עלי הדולב נראים ככף יד רחבה, ומהם ניתן לו שמו היווני. השם העברי "דולב" מופיע כבר בתלמוד הירושלמי, ונשמר עד היום בפי ערביי הארץ. בעבר היה הדולב עץ מקודש על עמים שונים, והוא ניטע בקרבת מקומות קדושים, בסמוך למים זורמים. היום הוא צומח בעיקר בגליל המערבי- בנחלי בצת וכזיב, בנחל עמוד ובמקורות הירדן. ביריחו וירושלים השתמשו בדולב לבניה, וקורות דולב נמצאו ביריחו באתרים מלפני 8000 שנה ובאתרים רומיים.