"והנה עלה-זית טרף בפיה" (בראשית ח, י"א).
עץ ירוק-עד, הגדל בארץ בעיקר בגליל, בכרמל, בשומרון וביהודה. הזית הוא אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארצנו ונזכר בתנ"ך פעמים רבות. ענפי הזית מעטרים את סמל מדינת ישראל והם גם סמל השלום.