"כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם" (יואל ב, כב).
עץ תרבות נשיר. התאנה הוא עץ הפרי הראשון הנזכר בתנ"ך: "...ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות" )בראשית ג, ז). התאנה נמנית על שבעת המינים.
עץ התאנה, אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ, היה חביב ביותר על בני ישראל. העץ היה לסמל השלום והשלווה.