אבי משפחת לוין - המשפחה הגדולה במושבה.

הנפטר הראשון במושבה בי"א אלול תרמ"ה.