אחד משבעת אנשי ההשלמה למייסדים. עלה לארץ מרוסיה ועזר לקרל נטר לבנות את הבניינים הראשונים במקוה ישראל. נגר במקצועו, יצר את ארון הקודש ויתר עבודת הנגרות בבית הכנסת . המציא את המקצרה הקלה, התמרד לפקידות וגורש מהמושבה.