מ-11 העולים והמייסדים הראשונים. למד נגרות אצל אביו אריה. דרש תמיד את זכויות האכרים ועמד על כבודם. את בנותיו השיא לנגרים, כי ראה במקצוע זה יעוד מקודש לבנות הארץ.