אחד משבעת אנשי ההשלמה למייסדים. קבל חינוך מסורתי. עלה לישראל מרומניה בשנת תרמ"ה. רכש משק במזכרת בתיה, היא עקרון, והיה מפעילי האכרים במושבה.