מ-11 העולים והמייסדים הראשונים. היה גבאי בחברת "ביקור חולים" ו"חברה קדישא". התקומם נגד שלטון הפקידות והוכרח לעזוב את המושבה למרות אהבתו לאדמה. נסע לאמריקה ולאחר מכן חזר ועזר במשק ביתו. השאיר סכום הגון לטובת בית היתומים "דיסקין" בירושלים, בה נפטר.