מ-11 העולים והמייסדים הראשונים.
יעקב ארקין - קיבל חינוך מסורתי, היה חבר ועד המושבה עד יומו האחרון. היה אכר מסור לאדמה. השאיר בנים ונכדים.
צבי ארקין - היה יהודי מסורתי. אהב את האדמה, נפטר בעקרון ממכת שמש בהיותו בשדה בעת שהסיע אבנים מגבעות מער'ר לבניית ביתו.