אחד משבעת אנשי ההשלמה. קבל חנוך מסורתי בחדר. עלה לישראל בשנת 1884. בעל חנות המכולת הראשונה וחבר ועד המושבה במשך שנים רבות.