מ-11 העולים והמייסדים הראשונים. היה במשך שנים חבר בועד המושבה. אהב את האדמה והעבודה עד יומו האחרון.