אב משפחת פרס אביהם של חיים משה, צבי, הלמן ושמואל פרס.