בן חנן וטובה. נולד ביום י"ב בכסלו תרצ"ד (03.11.1933) בירושלים. אביו היה חקלאי בעקרון ואף טיפל בספריית-המושבה. שבע כיתות של בית-ספר יסודי סיים בעקרון ואת השמינית בבית-ספר "מזרחי" בבני-ברק. שנה אחת למד בהכשרה בגבעת-זייד ולאחר-מכן השתלם באופן פרטי, מחוסר יכולת להמשיך בלימודים סדירים. היה חבר בתנועת "הנוער העובד". זמן-מה עבד כמסגר ולאחר-מכן כבנאי. צנוע ועניו היה, שוחר-דעת ושמח להזדמנות שניתנה לו להמשיך בלימודיו בהצטרפו לצה"ל בגיל י"ז (באפריל 1591). בגמרו את שנות-שירותו בחיל-האויר החליט להמשיך בצבא-הקבע בדרגת סגן וחשב שביום מן הימים ימצא את האפשרות לקיומו כטייס אזרחי. כל הזמן תמך באמו האלמנה. ביום י"ד בכסלו תשט"ז (29.11.1955) נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול.