אחד משבעת אנשי ההשלמה למייסדים סבא של דבורה עומר. יהודי אדוק וקנאי. אשתו ובניו נפטרו במזכרת בתיה.