מזכיר מועצת הפועלים במושבה בשנות ה-70 של המאה ה-20