מזכיר גזבר 1962-1965

ראש מועצה 1969-1985

ח"כ מטעם מפלגת העבודה 1982-1985

נציב שירות בתי הסוהר 1985-1987

ראש מועצה 1993-2003