עלתה לישראל בשנת 1965

אישה צדקת, בעלת חסד שבהליכותיה ובמידותיה היותה דוגמא ומופת לנשות המושבה