עלתה עם משפחתה מטריפולי,לוב בשנת 1936. משפחתה הינה הראשונה שהגיעה למושבה מתפוצה זו. 

באישיותה ובמעשייה גילמה את מהות ההגדרה של "אשת חייל".