"ואת, החסידה, האנפה, למינה" (ויקרא יא, יט').
עוף גדול ממשפחת האנפתיים. האנפה האפורה היא חולפת וחורפת מצויה בישראל. פרטים מעטים שלה נשארים גם במשך הקיץ. היא נוטה להתבודד. ניזונה בעיקר מדגים.