"הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו" (שיר השירים ב, יב(.
ציפור שיר קטנה ממשפחת הקיכליים. הזמיר עובר בארץ בדרכו דרומה בסתיו ובדרכו חזרה באביב. שירת הזמיר הזכר ערבה מאוד לאוזן. הוא מרבה לשיר בערבים ובלילות בעת שהנקבה דוגרת על הביצים.