חטיבת גבעתי הוא שמה של חטיבת חי"ר של צה"ל שפעלה במלחמת העצמאות בחזית הדרום ופורקה לאחר מכן, ושמה של חטיבת חי"ר שהוקמה בשנת 1983.