כוח שמירה מיוחד שהוקם עם פרוץ מאורעות 1936 בעקבות מהומות הדמים ובאישור שלטונות המנדט הבריטיים אפשר שימוש חוקי בנשק. הנוטרות הוקמה לאחר שהבריטים נאלצו לשתף יהודים במאבק לשמירת הסדר בארץ ישראל, כדי לא להעמיס על הכוחות האנגליים באיזור. הנוטרים צוידו בנשק בריטי ואומנו ע"י הצבא הבריטי. הנוטרים, רשמית, היו כפופים לצבא הבריטי, אך למעשה פיקד עליהם ארגון ההגנה. אט אט הם נוצלו לפעילויות שונות של הארגון, כגון העברת נשק, תוך שימוש במסווה חוקי. הבריטים היו מודעים לכך שבשיתוף ההגנה במאבק בערבים הארגון קיבל תוקף חוקי, אך קיבלו זאת משום שהזדקקו לכח אדם. בעוד ביוני 1936 מס' הנוטרים היה כ-1,300, בסוף אותה שנה הוא עלה לכ-3,000.