נקרא על שם המושג עצמאות, שמשמעו אי-תלות באחרים, שלטון עצמי. יום העצמאות הוא חג לאומי. יום העצמאות של מדינת ישראל חל ביום ה' באייר, היום שבו הוכרז על הקמת מדינת ישראל בשנת תש"ח (15 במאי 1948)